‭.62‬ספר תנ"ך,פארמה,ספריית פאלטינה‭,MS Parm 1994-1995,‬עמ' 60א,ספרד,המאה ה־5ו,קישוט לתחילת ספר ויקרא (צילום: ברשות ספריית פאלטינה‭.(‬