‭.60‬הגדת נירנברג השניה,ירושלים,ספריית שוקן,כת"י ‭,24087‬ עמ' 23ב,פרנקוניה ‭,1465-1460‬קריאת הלל (צילום: לפי נרקיס וסד־ריינה,אינדקס‭.(‬