‭.58‬תנ"ך קניקוט הראשון,אוקספורד,ספריית בודליאנה‭,Kenn. 1 MS,‬עמ' ‭441‬א,לה־קורונייה‭,1476,‬ספר מכלול של דוד קמחי (צילום: ברשות ספריית בודליאנה‭.(‬