‭.57‬תנ"ך קניקוט הראשון,אוקספורד,ספריית בודליאנה‭,Kenn. 1 MS,‬עמ' 6א,לה־קורונייה‭476,‬ו,ספר מכלול של דוד קמחי (צילום: ברשות ספריית בודליאנה‭.(‬