‭.56‬ספר תנ"ך,פארמה,ספריית הפאלטינה‭,MS Parm 2809,‬עמ' 3א,קסטיליה‭473,‬ו,דף שטיח (צילום: ברשות ספריית פאלטינה‭.(‬