‭.55‬תנ"ך אברבנאל,אוקספורד,ספריית בודליאנה‭,4° 26 MS 0pp. Add.,‬עמ' 238ב,קסטיליה‭,1480,‬דף שטיח (צילום: ברשות ספריית בודליאנה‭.(‬