‭.54‬ספר תנ"ך,ניו יורק,ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה, ‭,MS L 5‬עמ' 85א,קורדובה‭,1479,‬עיטור לשירת האזינו (צילום: ברשות ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה‭.(‬