‭.53‬ספר תנ"ך,פאריס,הספרייה הלאומית‭,cod. hebr. 1314,‬עמ' 4א,קסטיליה‭1490-1470,‬ בערך,דף שטיח (צילום: ברשות הספרייה הלאומית,פאריס‭.(‬