‭.52‬ספר תנ"ך,אוקספורד,ספריית בודליאנה‭,MS Poc. 347,‬עמי 2א,קסטיליה‭470,‬ו‭490-‬ו בערך,דף שטיח (צילום: ברשות ספריית בודליאנה‭.(‬