‭.50‬ספר תנ"ך,דבלין,ספריית ‭,Trinity CoUege, MS 13‬עמי 51ב, קסטיליה (טולדו‭,1478,(?‬דף שטיח (צילום: ברשות ספריית ‭,Trinity College‬דבלין‭.(‬