‭.49‬הגדת הזהב,לונדון,הספרייה הבריטית‭,MS Add. 27210,‬עמ' 4ב,קטלוניה‭320,‬ ו בערך,סולם יעקב (צילום: ברשות הספרייה הבריטית‭.(‬