‭.47‬תנ"ך פדובה,לונדון,הספרייה הבריטית‭,MS Add. 15277,‬ עמ' 8ב,צפון איטליה (פדובה‭1400,(‬ בערך,שחיטת הפסח ומריחת המשקופים (צילום: ברשות הספרייה הבריטית‭.(‬