‭.45‬שנהבי סלרנו,סלרנו,אוצר הקתדרלה,דרום איטליה (אמלפי‭1180 ,(‬ בערך,אות הנחש (צילום: לפי ברגמן‭.(‬