‭.44‬הגדה של פסח,לונדון,הספרייה הבריטית‭,MS or. 1404,‬עמ' וב,קטלוניה,המחצית השניה של המאה ה־‭,14‬אות הנחש (צילום: ברשות הספרייה הבריטית‭.(‬