,כ> תנ"ך פואה,פאריס,ספריית ‭,Compagnie de Pretres s. Suipice‬ עמי 235א,קטלוניה‭1380,‬ בערך,קישוט לתחילת ספר עמוס (לפי: גארל,פואה ברשות ספריית ‭.(s. suipice‬