‭.41‬תליך פיאה,פאריס,ספריית ‭,Compagnie de Pretres S. Sulpice‬ עמ' 5ב,קטלוניה‭1380,‬ בערך,כלי המקדש (צילום: לפי גארל,פואה ברשות ספריית ‭.(s. sulpice‬