‭.40‬ספר תנ"ך,פארמה,ספריית הפאלטינה‭,MS Parm 2810,‬עמ' 7ב, קטלוניה,אמצע המאה ה־4ו,כלי המקדש (צילום: ברשות ספריית פאלטינה‭.(‬