‭.39‬ספר תנ"ך,מודנה,ספריית אסטנזה‭,MS M 8.4,‬עמי 4ב,רוסיון ‭,(?)‬תחילת המאה ה־4ו,חילופי נוסחאות של בן אשר ובן נפתלי (צילום: ברשות ספריית אסטנזה‭.(‬