‭.38‬ספר תנ"ך,קופנהגן,הספרייה המלכותית‭,cod. heb. 11,‬רוסיון, ‭,1301‬עמ' 9א,חילופי נוסחאות של בן אשר ובן נפתלי (צילום: ברשות הספרייה המלכותית,קופנהגן‭.(‬