‭.37‬ספר תנ"ך,מודנה,ספריית אסטנזה‭,MS M 8.4,‬עמ' 8ב,רוסיון ‭(?)‬ ,תחלית המאה ה־4ו,דף שטיח (צילום: ברשות ספריית אסטנזה‭.(‬