‭.34‬פרגמנט מספר תנ"ך,ס' פטרסבורג,הספרייה הציבורית,אוסף פירקוביץ‭,MS 11 B 269 ',‬מצריים,המאה ה־ 11 או אלג'ריה,המאה ה־ 3ו,דף שטיח (צילום: ברשות הספרייה הציבורית,ס' פטרסבורג‭.(‬