‭.28‬תנ"ך פאריס השני של יהושע אבן גאון,פאריס,הספרייה הלאומית‭,cod. hebr. 21,‬עמ' 2א,טודלה,ו‭302-130‬ו,לוחות שנה (צילום: ברשות הספרייה הלאומית,פאריס‭.(‬