‭.27‬תנ"ך סתוירה,ליסבון,הספרייה הלאומית‭MSII.72,‬ ,עמ' 435ב, סרווירה וטודלה‭299,‬ו‭,1300-‬קישוט לספר מכלול של דוד קמחי (צילום: ברשות הספרייה הלאומית,ליסבון‭.(‬