‭.25‬תנ"ך פאריס הראשון של יהושע אבן גאון,פאריס,הספרייה הלאומית‭,cod. hebr. 20,‬עמ' 6ב,טודלה‭300,‬ו,לוחות שנה (צילום: ברשות הספרייה הלאומית,פאריס‭.(‬