‭.24‬תנ"ך קניקוט השני,אוקספורד,ספריית בודליאנה‭MS Kenn.,‬ ‭,2‬עמ י 5ב,טודלה או סוריה‭1300,‬ בערך,תרי"ג מצוות (צילום: ברשות ספריית בודליאנה‭.(‬