‭.23‬תנ"ך פאריס השני של יהושע אבן גאון,פאריס,הספרייה הלאומית‭,cod. hebr. 21,‬עמ' וב,טודלה‭301,‬ו‭,302-‬ו דף שטיוז (צילום: ברשות הספרייה הלאומית,פאריס‭.(‬