‭.21‬תנ"ך פאריס הראשון של יהושע אבן גאון,פאריס,הספרייה הלאומית‭,cod. hebr. 20,‬עמ' 4ו1ב,טודלה‭,1300,‬איורי שוליים: החיות הכשרות והטמאות (צילום: ברשות הספרייה הלאומית, פאריס‭.(‬