‭.19‬פיסול אדריכלי בשער של כנסיית ס' דומינגו בס1ריה,המחצית השניה של המאה ה־12 (צילום‭-.‬ ק.קוג'מךאפל‭.(‬