‭.17‬תנ"ך אוקספורד של יהושע אבן גאון,ספריית בודליאנה‭,Opp. Add.4° 75 MS,‬עמ' 38ב,טודלה או סוריה,סוף המאה ה־3ו, המסורה הגדולה (צילום: ברשות ספריית בודליאנה‭.(‬