‭.14‬ספר תנ"ך,פארמה,ספריית הפאלטינה‭,MS Parm 2938,‬עמי 236 א,טודלה (ל‭1300,(‬ בערך,המסורה הגדולה (צילום: ברשות ספריית פאלטינה‭.(‬