‭.12‬ספר תנ"ך של יוסף אבן מרוואס,לונדון,הספרייה הבריטית, ‭(MS Or. 2201‬ טולדו‭,1300,‬דף שטיח (צילום: ברשות הספרייה הבריטית‭.(‬