‭.10‬פרוש המשנה של הרמב"ם,אוקספורד,ספריית בודליאנה‭,Poc. 295 MS,‬עמ' 295א,ספרד או מצריים,סוף המאה ה־2ו,תכנית המקדש (צילום: ברשות ספריית בודליאנה‭.(‬