‭.8‬כתר דמשק,ירושלים,בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, כת"י ‭,4°790‬עמ' 263א,בורגוס‭,1260,‬עיטור לציון מספר פסוקים (צילום: ברשות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי‭.(‬