‭.7‬כתר דמשק,ירושלים,בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, כת"י ‭,4°790‬עמ' 0ו3ב,בורגוס‭,1260,‬דף שטיח (צילום: ברשות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי‭.(‬