‭.3‬ספר תנ"ך,פאריס,הספרייה הלאומית‭,cod. hebr. 25,‬עמ' 9ב, טולדו‭,1232,‬מסגרת במיקרוגרפיה (צילום: ברשות הספרייה הלאומית,פאריס‭.(‬