‭.2‬ספר תנ"ך,פאריס,הספרייה הלאומית‭cod hebr. 25,‬ ,עמ י 397א, טולדו‭,1232,‬עיטור בדיו (צילום: ברשות הספרייה הלאומית, פאריס‭.(‬