‭.1‬ספר תנ"ך,לונדון,הספרייה הבריטית‭MS or. 2363,‬ ,עמ' 101א, המזרח התיכון,המאה ה־0ו או ה־‭,11‬המסורה הגדולה (צילום: ברשות הספרייה הבריטית‭.(‬