‭.11‬ב.תנ"ך הדוכס מססקס, לונדון,הספרייה הבריטית, ‭,MS Add. 15250‬עמ' 2א, קטלוניה,המחצית השניה של המאה ה־‭,14‬חילופי הנוסחאות של בן אשר ובן נפתלי (צילום: ברשות הספח הבריטית‭.(‬