‭.//‬א.תנ"ך הרלי,לונדון, הספרייה הבריטית, ‭,MS Harley 1528‬עמ' 4א, קטלוניה,אמצע המאה ה־‭,14‬חילופי הנוסחאות של בן אשר ובן נפתלי (צילום: ברשות הספרייה הבריטית‭.(‬