מפתח עניינים

אבו עומר בן ישראל 67-66 אבות הכנסייה 164 , 163 אבילה 36 אבימל ך 110 אברהם אבולעפיה 161 , 159 אברהם אבן עזרא 166 , 165 , 157 , 77 אברהם בן משה הכהן 185 אברהם דה סלינאס 211 אברו 26 אברין , לילה 209 , 87 , 53 , 50 אגדה 158 , 157 אגרידה 37 אדלמן , רפאל 213 אדמונדס , שילה 179 אהרון בן אשר 57 אוביידו 58 סן חוליאן דה לוס פראדוס 58 אומיים 25 אטינגהאוזן , ריכארד 50 איוב 126 , 122 איזבלה מקסטיליה 30 איזודור מסביליה 88 איטליה 38 , 37 , 27 איים בליאריים 29 , 28 אינוקנטיוס השלישי 28 אל אנדלוס , 40 , 37 , 36 , 34-30 , 28-25 155 , 61-59 , 58 , 47 , 44-42 אלבה דה טורמס 183 אלגסירס 37 אלישע בן אברהם בן בנבנישתי בן אלישע קרשקש 169 , 161 , 160 , 133 אלפונסו העשירי החכם מקסטיליהן , 42 151 , 150 , 89 , 88 , 60 קנטיגאס דה סנטה מריה 91 , 88 , 61 אלפתסו הראשון מארגון 44 , 27 אלפונסו הרביעי מארגון 29 אלפונסו השישי מקסטיליה 60 , 32 , 27 אלפונסו השני מקטלוניה 29 אלפונסו התשיעי מליאון 28 אלפיז 59 אל-קודאי אבו עבדאלה מוחמר , 52 , 48  אל הספר
הקיבוץ המאוחד