הערות

הערות למבוא . 1 וישניצר , יוסף אבן חיים . . 2 לוין . . 3 רות , תנ " ך קניקוט , ר' גם רות ; 1957 , רות . 4 . 1961 , רות , אמנות נוצרית . . 5 גוטמן , מקדש , גוטמן , נושאים משיחיים . . 6 נורדסטרוס , מיניאוטורות . . 7 נורדסטרום , פטרום קומסטור . . 8 מצגר , כלי פולח . ; . 9 נרקיס , כתבי יד . 10 . ( 1969 ) גוטמן , איור . . 11 שוברט . . 12 נרקיס , כתבי יד . . 13 נרקיס וסד ריינה , יהושע אבן גאון . . 14 סד ריינה , טולדו , ר' גם סד ריינה , אמצעים . . 15 יואל . . 16 מצגר , מסורה . . 17 נרקיס , כהן מושלין וצ'ריקובר . בנוגע לביקורת וציון אי ריוקים שונים ר' מצגר , ביקורת על נרקיס , כהךמושלין וציריקובר . . 18 סד ריינה , כתבי יד . . 19 סד ריינה , טולדו וטודלה . מצגר , אבן גאון . . 20 ויצמן , מגילה וקודקס . . 21 לטובת מקוריות וחידוש הכריעו בשנים האחרונות , למשל , דודוול ; קטלר ; לאודן , אוקטטויכים . . 23 כך , למשל , אצל נרקיס , כתבי יד , עמ' 32 ואילך , ונרקיס , כהן מושלין וצ'ריקובר , עמ' 14 ואילך . הערות לפרק הראשון  אל הספר
הקיבוץ המאוחד