סוף דבר

יהדות ספרד הייתה גורם מרכזי לחילופי תרבות בחצי האי האברי בימי הביניים . התרבות היהודית בכללה משקפת את חילופי התרבות על כל רבדיה . ספרי התנ " ך שאוירו בידי ציירים יהודים בין המאה ה 13 למאה ה 15 משקפים רק פן אחד לכך , ובהם מתבטאים חילופי התרבות בקליטת השפעות מגוונות משתי התרבויות שבקרבן שכנו יהודי ספרד בימי הביניים : האיסלם והנצרות . העיון בתולדות ספרי התנ " ך הספרדיים מוביל מבתי מלאכה בטולדו במאה ה , 13 אל עבודותיהם של יהושע אבן גאון ויוסף הצרפתי בסוריה ובטודלה , ואל פריחתן של אסכולות רוסיון וקטלוניה במאה ה . 14 מכאן מובילה הסקירה אל כתבי יד מפוארים פחות המעידים על ירידה כלכלית של יהודי ספרד במרוצת המאה ה . 15 התפתחותו המיוחדת של העיטור המיקרוגרפי בתקופה הזאת היא תופעת לוואי למצבן המעורער של הקהילות היהודיות . בהעדר משאבים לאיור מצויר יוקרתי , הסתפקו הפטרונים בסוג זה של עיטור , שזכה לתנופה . באווירה כללית זו בולט תנ " ך קניקוט העשיר במיוחד באיורים ובכך הוא יוצא דופן בהשוואה לכתבי יד אחרים בני התקופה . הוא נכתב וצויר רק שש עשרה שנה לפני גירוש היהודים מספרד , גירוש שהביא לקצם של חיים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד