האיקונוגרפיה של תיאורי המקדש

משמעות הכלים , תפקידיהם ומקורותיהם בתנ " ך ובספרות חז " ל נידונו בהרחבה בידי נורדסטרום , מאוחר יותר בידי נרקיס , כהךמושלץ וצ'ריקובר , ולאחרונה בידי רבל נהר . כמו במקרה של תנ " ך פארמה 2668 מצביע הניתוח הטקסטואלי על מידה רבה של דבקות במקורות חז " ל , בפירוש רש " י ובמיוחד בכתביו של הרמב " ם , רבות מהנקודות שהעליתי לדיון בהקשר לתנ " ך פארמה עולות גם בתיאורים שנידונו בפרק זה , ולכן אעסוק כאן רק באותם הפרטים החסרים בתנ " ך פארמה . כמו תנ " ך פארמה כוללים כל התיאורים הקטלאניים את צנצנת המן ואת מטה אהרון , בחלקם אף בקרבה מידית לארון - כך , למשל , בתנ " ך פארמה , 2810 בתנ " ך הרלי , בתנ " ך הדוכס מססקס , בתנ " ך קינגס , בתנ " ך ששוך 16 ובתנ " ך סרגוסה . במקצת מהתיאורים הקטלאניים המאוחרים יותר דילגו המאיירים על תיאור הכרובים - הם מופיעים רק בתנ " ך פרפיניאן ובחלק מקרוביו , בתנ " ך קינגס ובתנ " ך פואה . מעניין בהקשר זה לציין , שבדיונו של הרמב " ם על הארון ובכל " ספר העבודה " כולו אין הכרובים מוזכרים . אין זאת אומרת , כמובן , שהרמב " ם הטיל ספק בנוכחותם של הכרובים בבית המקדש ; הוא פשוט לא דן ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד