תנ"ך פואה, תנ"ך פרחי וחידוש הסגנון המזרחי

עיצוב דומה לזה של המסגרת לתיאור המקדש בתנ " ך ששון 16 מופיע בתנ " ך פ 1 אה ( Foa ) בפאריס S . Sulpice , Compagnie des Pretres , MS ) 51 50 . ( 1933 תיאור המקדש ( תמונה ( 41 משתרע על שלושה עמודים . בשונה מתנ " ך הרלי ומתנ " ך הדוכס מססקס מלווה התיאור בכתובות קליגרפיות . בכתבי היד מהמחצית הראשונה של המאה ה 14 נכתבו כתובות אלה בדיו חומה על רקע הקלף , ואילו אלה של תנ " ך פואה הפכו לחלק אינטגרלי של הציור . האותיות כתובות בזהב על רקע צבוע . תיאור המקדש עצמו משלב מאפיינים של אדריכלות גותית ; כך , למשל , מעוטר הארון בקשת משולשת גותית טיפוסית . כמו תנ " ך ששון , 16 תנ " ך מילאנו 105 ותנ " ך הדוכס מססקס גם תנ " ך פואה עשיר בשריגים מצוירים בסגנון גותי מובהק ( תמונה . ( 43 גארל מוצא קרבה סגנונית רבה במיוחד לתנ " ך ששון , 16 אך משייך את תנ " ך פואה לסביבת ברצלונה ומתארך אותו לשנות השמונים של המאה ה . 14 סד ריינה קישרה את סגנון השריגים לזה המקובל בכתבי יד של קבוצת האמן של ס' מרק , אבל , לדבריה אין אלה יצירות של אותו בית מלאכה , והסגנון הדומה מקורו בהשפעות שחלו שנים מספר 53 לאחר פריחתו של בית ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד