ספרי תנ"ך מברצלונה וסביבותיה

כתב יד רומא מיוחד במינו . הספר כולל רק את החומש , והוא נכתב בידי שלמה בר ראובן בברצלונה . העיטור כולו בוצע במיקרוגרפיה וכולל דפי שטיח בעלי דגמים ממורכזים של תשלובת סרטים . בעיצובם דפים אלה מזכירים , כאמור , את דפי השטיח של תנ " ך מודנה . 8 . 4 גם העיטור המיקרוגרפי של המסורה הגדולה ראוי לציון ; מוצגים בו דגמי עץ בצורת מנורה גדולה וצרה . כפי שראינו , שורשי דגם זה מצויים כנראה מחוץ לקטלוניה ז הוא אומץ אף בידי יהושע אבן גאון ובמשך המאה ה 14 זכה לפופולריות מיוחדת בכתבי יד קטלאניים אחרים . העיטור המיקרוגרפי של חומש רומא כולל אף תיאור של המקדש , הדומה לקודמיו רק בקווים הכללים , אך לא בפרטים . כמו בתנ " ך פארמה הכתובת שבמסגרת אינה מביעה תקווה אסכטולוגית , אלא מאפיינת את תכונות המקרא כמקור תבונה וחכמה , באמצעות לקט פסוקים ממשלי ואיוב : " לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר ספיר ( איוב כח , טז ) לא יערכנה פטךת כוש בכתם טהור לא תסלה ( שם כח , יט . ( אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקמה ( שם כה , כג . ( אשרי אדם מצא חכמה אדם יפיק תבונה ( משלי ג , יג , ( כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר ( שם ו , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד