תנ"ך פרפיניאן וקרוביו

עד סוף המאה ה 13 לא נוצרה בקטלוניה וברוסיון מסורת של איור ספרי תנ " ך או כתבי יד עבריים אחרים . התנ " ך המצויר הראשון הידוע לנו נוצר בשנת 1299 בפרפיניאן שברוסיון ' , ויש בו תיאור של המקדש ( תמונה ( 31 שמשקף בנאמנות רבה את האיור המקביל בתנ " ך פארמה ( תמונה . ( 9 ואולם אירוני הדבר שאין ביכולתנו לבדוק את מידת החשיבות של המסורת הקסטיליאנית כמקור השראה משום שכאמור , אין ודאות לגבי מקוריותו של איור זה בתנ " ך פארמה - גוטמן הרי סבור שתנ " ך פארמה זכה לתוספת מאוחרת שהושפעה ממסורת איקונוגרפית שהתפתחה באופן 2 ספציפי בקטלוניה . כפי שכבר הבהרתי , הממצא הקודיקולוגי אינו תומך בסברה זו , אלא היא נשענת רק על העובדה שבהקשר הקסטיליאני תיאור המקדש בתנ " ך פארמה הוא תופעה מבודדת . 3 תנ " ך פרפיניאן ( פאריס , הספרייה הלאומית , ( cod . hebr . 7 , גדול במידה ניכרת 320 \ 237 ) מ " מ ) מתנ " ך פארמה ( n " n 230 x 204 ) והוא נכתב בידי הסופר שלמה בן רפאל . גוטמן אינו שולל את האפשרות ששלמה אף 4 ביצע את העיטורים . תיאורי המקדש בתנ " ך פארמה ובתנ " ך פרפיניאן 5 ( תמונות ( 31 , 9 דומים במידה רבה , ואין ספק שמדובר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד