פרק רביעי יהושע אבן גאון ויוסף הצרפתי

בקיץ שנת 1300 בעיר טודלה סיים המסרן יהושע בר אברהם אבן גאון את כתיבת המסורה בספר תנ " ך שהוא אחד המפוארים ביותר בתולדות הספר המאויר בספרד . הטקסט עצמו נכתב בסרווירה בידי סופר אחר , שמואל בר אברהם אבן נתן , ובשל כך קיבל כתב היד את הכינוי " תנ " ך סרווירה " ( ליסבון , הספרייה הלאומית . ( MS 11 . 72 , שם זה מטעה במידה מסוימת , משום שאץ רמז לכך שהעיטור קשור באופן כלשהו לסרווירה , אלא קרוב 1 לוודאי נעשה בטודלה גם כן , או - כפי שטוענת תרז מצגר - בסוריה . זאת ועוד , אין הסכמה בין החוקרים , אם מדובר בסרווירה שבקסטיליה החדשה - לא הרחק מטולדו - או בסרווירה שבקטלוניה . הנתונים על עבודתו של יהושע אבן גאון עולים מכתובות זעירות הניתנות לקריאה באמצעות זכוכית מגדלת בלבד . כתובות אלה מזכירות את שמו של יהושע , את מוצאו בסוריה אשר בקסטיליה הישנה , את היותו בטודלה שבנאבארה בעת כתיבת המסורה ואת התאריכים המדויקים : עבודתו זו החלה ב 8 או ב 9 ביוני 1300 והסתיימה בתאריך לא ידוע בחודש תמוז 2 באותה השנה . כתיבת המסורה המיקרוגרפית מתאפיינת בדגמים נאים במיוחד , דגמים גיאומטריים שונים המשולבים עם דגמים צמחיים , ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד