השפעות מהאמנות הנוצרת

בספריית האוניברסיטה בקמברידג' שמור תנ " ך , ( MS Add . 3203 ) אשר , בדומה לתנ " ך קמברידג' 465 אין עליו מידע מספק שיאפשר להקנות לו מקום ברור בתולדות התנ " ך המאויר בספרד . רק העובדה שהוא כרוך בקבצים בני שישה דפים מרשה לנו לשייך אותו לטולדו . כמו בתנ " ך פאריס 25 מוצאים בו מסגרות קליגרפיות לטורי טקסט , מאפיין טיפוסי לכתבי יד מקסטיליה ובייחוד מטולדו . הספר במצבו היום כולל לצד העיטור המקורי גם תוספות מאוחרות יותר , ואלה הותקנו לדעת נרקיס , כהן מושלין וצ'ריקובר , באמצע המאה ה . 15 בין העמודים 9 ב ל 10 ב מופיעים לוחות עם ציוני השנים מ 1279 ועד , 1515 ולכן מניחים נרקיס , 4 נ כהן מושלין וצ'ריקובר , שכתב היד נכתב בשנת ' . 1279 אין בספר זה עיטורים מיקרוגרפיים , יש בו עיטורים מצוירים כקישוט לתחילת הספרים . מעל טורי הטקסט מופיעים פסים צבעוניים , ומהם צומחים מדליונים . סוג זה של עיטור מזכיר במובהק את עיטורי ראשי הסורות בספרי קוראן מאוירים ( תמונה . ( 29 לוח השנים הנזכר לעיל , ערוך באופן דקורטיבי והוא עוצב כדף שטיח בדגם משבצות . כאמור , דפי שטיח שכיחים באמנות האיסלמית ובכתבי יד עבריים מזרחיים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד