יוסף בן יהודה אבן מרוואס

בץ השנים 1300 ל 1334 חתם יוסף בן יהודה אבן מרוואס על שלושה ספרי תנ " ך שמצויים בהם גם עיטורים שונים . בשנת 1300 הוא כתב תנ " ך 109 המצוי היום בספרייה הבריטית בלונדון . ( MS Or . 2201 ) התנ " ך השני , 0 לשעבר באוסף ששון " , היום בטורונטו ( ספריית האוניברסיטה , ( Friedberg 4 MS , נכתב בשנת . 1307 בשנת 1334 אבן מרוואס כתב תנ " ך שלישי בעבור יהודה בן אשר , ראש בית הדין בטולדו . ספר זה אף הוא נכלל באוסף ששון לשעבר ( כת " י "' . ( 1208 באופן כללי משקפים כתבי יד אלה את המסורת שהייתה המקובלת בטולדו , ועם זאת הם משקפים כמה וכמה מאפיינים שהתפתחו כבר במזרח התיכון . גם במקרה הזה מדובר בסוגי עיטור השייכים לעבודתם של הסופר והמסרן - אם המסרן היה מישהו אחר : סימני פרשות וסדרים מעוטרים בעבודת עט עדינה באופן דומה לאלה שבכתב יד פאריס , 25 מסורה מיקרוגרפית בדגמים גיאומטריים פשוטים , מסגרות מצוירות לשירת משה בספר שמות בדגם 2 של תשלובת סרטים , המזכירה מקבילות במיקרוגרפיה " , ציון מספר 3 הפסוקים בסוף הספרים בצורות גיאומטריות " , דפי שטיח במיקרוגרפיה 4 בדגמים גיאומטריים המשכיים שונים ( תמונה " , ( 12 ומסגרו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד