ציור ‭:2‬ קווי סירגול בשני הקונטרסים הראשונים (תנ"ך פארמה‭(2668-‬